Barnen på Assaredsskolan rör sig mycket och är ofta utomhus. Vi erbjuder exempelvis idrott 2h/v och har schemalagda skogspromenader 1 gång i veckan. Då får klassföreståndare och elever frisk luft tillsammans. De yngre eleverna har tillgång till en stor skolgård och en ännu större skog. Går man på vårt fritidshem, så ingår tre timmar idrott/vecka i verksamheten.
De äldre eleverna har bland annat tillgång till basketkorgar och en fotbollsplan.