På Assaredsskolan arbetar alla lärare Monroe-inspirerat med fokus på lärande, bekräftelse, nåbara mål för varje lektion samt en tydlig struktur som ger trygghet. Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar utifrån gällande läroplan och styrdokument. Det är viktigt att elever och föräldrar förstår vilka mål vi tillsammans strävar mot. Våra pedagoger är duktiga på att förvandla kunskapsmålen i dokumenten till arbetsområden som är tydliga både för elever och föräldrar. Detta skapar en kunskapsmässig trygghet. Ytterligare insatser för tryggheten finns i form av att eleverna har tillgång till specialpedagog, speciallärare, studiehandledning på modersmål, lärare i svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning.