I vår verksamhet värnar vi om ditt barns trygghet. Alla klasser har två trivselkamrater, som varje vecka får träffa lärarna i skolans Antimobbningsteam (AMT). Detta team ansvarar tillsammans med rektor för att vår likabehandlingsplan följs. På skolan finns även ett Elevhälsoteam (EHT), som består av rektor, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog. Teamet träffas varje vecka och beslutar om åtgärder som förbättrar elevernas möjligheter till kunskap och social trygghet.