Expedition:
Luzmila Patino
Telefon: 031-43 11 97
Email: luzmila.patino@assaredsskolan.se

Rektor
Börje Kristiansson
Telefon: 0704-10 54 28
Email: borje.kristiansson@assaredsskolan.se

Biträdande rektor
Helena Andersson
Telefon: 0704-10 54 41
Email: helena.andersson@assaredsskolan.se

Fritids
Telefon: 0709-70 29 64
Email: fritids@assaredsskolan.se

Skolsköterska
Linda Enggren
Telefon: 0709-70 47 27
Email: linda.enggren@assaredsskolan.se

Kurator
Magnus Dahlöf
Telefon: 0704-10 54 42
Email: magnus.dahlof@assaredsskolan.se

Specialpedagog
Helena Klintberg
Telefon: 0704-10 54 29
Email: helena.klintberg@assaredsskolan.se

Studie- och yrkesvägledare
Gunilla Göransson
Telefon: 0739-79 98 75
Email: gunilla.chn23@outlook.com

Köksansvarig
Mattias Andersson
Telefon: 0704-10 54 43
Email: mattias.andersson@assaredsskolan.se

Styrelsen
Email: styrelsen@assaredsskolan.se

Valberedningen
Email: valberedningen@assaredsskolan.se

Fixarteamet
Email: fixarteamet@assaredsskolan.se

Övrig personal nås genom fornamn.efternamn@assaredsskolan.se

Sjukanmälan
Anmälan görs av vårdnadshavare på Schoolsoft senast innan lektionen startar.

 

Ledighetsansökan:

1) Logga in som vårdnadshavare på Schoolsoft.

2) Gå in på Ledighetsansökan under NÄRVARO på startsidan.

3) I vyn över ledighetsansökningar ser du information om till vem ledighetsansökan går till och en översikt över hittills inskickade ansökningar. Du ser också antalet beviljade lediga dagar hittills under läsåret. För att skicka in ledighetsansökan klickar du på Ny ansökan.

4) Fyll i uppgifterna kring ledighetsansökan. Om rutan för Gäller även fritids bockas i blir eleven frånvaroanmäld även från fritids när ansökan beviljas.

5) Du kan inte ändra inskickad ansökan utan måste ta bort den och skapa en ny om den skulle blivit felaktig. Du får en notis längst upp på sidan om att ansökan skickats in. Här ser de aktuell status på sin ansökan.

6) Invänta godkännande av ansökan. Om ledigheten är max 2 dagar godkänner mentor, för längre ledigheter godkänner rektor.

7) Du får meddelande via Schoolsoft när ansökan behandlats.

 

Klagomålshantering:

Vi vill att vår skola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i vår verksamhet. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.

Prata med skolan först!
I första hand ska du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till klassläraren/mentorn, därefter följa vår ansvarsordning (klassläraren/mentor, rektor, huvudman), så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera klagomålet. Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.

Att lämna ett klagomål till huvudmannen
Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor vidtagit skickar du ett mail till klagomal@assaredsskolan.se. Ditt mail kommer att läsas av skolchef inom 10 arbetsdagar. Skolchef och huvudman kommer att behandla frågan och ge dig återkoppling om hur ärendet hanteras. Om du valt att vara anonym så utreds ärendet och dokumenteras men ingen återkoppling sker.
Observera att inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär det.

Är du inte nöjd med hanteringen av ditt ärende?

Är du inte nöjd med huvudmans hantering av ärendet kan du kontakta skolinspektionen.