På skolan finns ett Fritids (F-5) som erbjuder pedagogisk åldersblandad verksamhet efter skoltid. I verksamheten har barnen varje vecka möjlighet att arbeta med slöjd, sjunga i kör, ha idrott, baka och få hjälp med sina läxor.
De äldre eleverna erbjuds eftermiddagsverksamhet i form av läxhjälp med pedagoger och extra idrott med en av våra idrottslärare. Eftersom vi vill att Assaredsskolan ska vara en mötesplats för familjer i Kortedala erbjuder vi även under några tillfällen per termin familjeläxhjälp där barn och föräldrar erbjuds hjälp med läxor och kunna ställa frågor till pedagoger.