På Assaredsskolan finns tanken att god hälsa är en förutsättning för all verksamhet, från förskola till årskurs 9. De yngre klasserna jobbar med olika typer av rörelser som avbrott i undervisningen, och på rasterna erbjuds organiserade lekar som leds av fritidspedagoger. Skolans kök erbjuder en näringsrik kost med mycket grönsaker, och de yngre eleverna får frukt varje dag i skolan. Eftersom skolans personal är elevernas förebilder strävar vi ständigt efter att vara förebilder för ett sunt liv vad gäller motion och kost. Under temaveckor och SmartStart jobbar vi återkommande med hälsotema.