För att skapa en bra miljö krävs mer än ord på ett papper. På Assaredsskolan är det en självklarhet att personalen är förebilder och uppträder i enlighet med skolans genomarbetade värdegrund, självklara regler och likabehandlingsplan.

En viktig förutsättning för trygghet i klassrummet är att pedagogerna är tydliga i sitt ledarskap och har höga förväntningar på eleverna. Ledarskapet innebär också att pedagogerna kan omsätta läroplanens kunskapsmål i en välplanerad undervisning som får eleverna att känna nyfikenhet och lust. Vi tror att nyfikna, intresserade och delaktiga elever har goda förutsättningar att nå målen.