Fritids

Välkomna till fritids på Assaredsskolan
Vi öppnar kl. 6.15 varje morgon och stänger kl. 17.30.
Hos oss äter barnen både frukost och mellanmål i skolans restaurang.
Frukosten serveras klockan 07.40 och mellanmålet dukas fram klockan 14.30.
Vi gör mer än att äta tillsammans. l

 

För att Ni föräldrar ska få en inblick i ert/era barns fritidsverksamhet har vi Öppet hus en gång per termin. Vi pysslar, har uppträdande, fikar mm och på så sätt får barnen en chans att visa vad de gör tillsammans med oss här på fritids.


 

Under skolledigheten passar vi på att göra saker som är svårt att hinna med under skoldagarna. Det kan vara allt från att gå på promenad i vår närmiljö till större utflykter i stan. Vi försöker alltid att skapa en kreativ miljö för barnen.

Assaredsskolans fritids erbjuder ditt barn en verksamhet som bland annat innehåller:

  • Grovmotoriska aktiviteter som utelek, naturvistelse, sport och dans.
  • Finmotoriska aktiviter som pyssel, bild, slöjd, lek och drama.
  • Sociala aktiviteter som samtal, konfliktlösning, lek och samarbetsövningar
  • Emotionell uppmärksamhet genom dagliga samtal, bekräftelse, konfliktlösning och lek.
  • Språkutveckling genom tal, skrift, läsning och aktivt lyssnande.
  • Trygghet och rutiner. Diskussioner tillsammans med barnen där de blir delaktiga i att värdera och sätta upp regler och rutiner för den dagliga verksamheten.

 

 

Positivt förhållandesätt

På Assaredsskolan finns tanken att god hälsa är en förutsättning för all verksamhet, från förskola till år 9. Därför har personalen tillsammans tagit fram en hälsoplan som kunskapsmässigt och innehållsmässigt utgår från läroplanen och barnens olika utvecklingsfaser i livet.

 

Innan varje lektion på Assaredsskolan börjar hälsar vi på varje barn.

 

Kunskapsmässig trygghet

På Assaredsskolan arbetar alla lärare Monroe-inspirerat med fokus på,

  • Lärande
  • Bekräftelse
  • Nåbara mål

för varje lektion samt en tydlig struktur som ger trygghet. Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar utifrån gällande läroplan och styrdokument.

Läs mer »